Stichting Sinds 1965

Pak je kans en start je eigen bedrijf.
Ondernemerschap als reële keuze.

"Doen waar je goed in bent"

Kennis delen is kennis vermeerderen.

Samenwerken levert meer en sneller resultaat en is ook leuker. Jezelf en anderen ontwikkelen en vooral DOEN is waar het om gaat.

Het starten van een eigen bedrijf is niet simpel; dat kost tijd en moeite, maar die inspanning levert wel resultaat op, zodat je straks als ondernemer jouw keuzes kunt maken en (financieel) onafhankelijk bent.

Hoe werkt dat dan?

Het SamenOndernemen programma is erop gebouwd mensen in groepsverband bijeen te brengen om samen te werken aan één of meerdere start-ups. Uiteindelijk werken we zo naar een gezamenlijk einddoel: een eigen of gezamenlijk bedrijf dat “werkgelegenheid en economische zelfstandigheid” biedt.

Samenwerking en de omgang met anderen zijn cruciale factoren tijdens dit proces en ook tijdens de rest van de opleiding. Het is geen wedstrijd en er is geen beperking in de mogelijkheden. De enige consequentie van een goede samenwerking en hulp van en aan je medestudenten is dat jij of jullie straks een succesvol ondernemer worden.

Screen Shot 2018-12-17 at 22.08.30

Programma

Tijdens de eerste 12 weken zijn er 3 trainingsblokken als oriëntatie 

op zelfstandig of coöperatief ondernemerschap. 

De trainingen worden gegeven door onze ervaren en professionele coaches. 

Mens-
ontwikkeling

Hier kijken we vooral naar:
Wie ben je ?
Wat wil je bereiken ?
Hoe kunnen wij jou daarbij helpen?

Ondernemers- vaardigheden

Deze training gaat over ondernemen en persoonlijkheid.
Wat heb je nodig als ondernemer ?
Ga je het alleen doen of samen ?
We leren je pitchen om jouw ideeën goed over te brengen.

Business
start

Onze ervaren ondernemerscoaches helpen je bij de bouw van jouw start-up. Business plan, Waardecreatie
en Verdienmodel zijn belangrijke elementen voor de start van jouw succesvolle onderneming.


Ontdek jouw mogelijkheden om te starten als ondernemer... of past een vervolg in loondienst beter bij jouw persoonlijkheid

Onze partners

Resultaat na traject

Onderstaande grafiek geeft in % de resulaten weer

Gestart als ondernemer fulltime
47%
gestart als ondernemer parttime
20%
baan gevonden als werknemer
30%
voortijdig gestopt
10%